Vi arbetar med:

 

MI terapi

börjar med en inledande bedömning av klientens nuvarande situation, inklusive deras motivation för förändring. Terapeuten arbetar sedan med klienten för att identifiera vad som hindrar dem från att uppnå sina mål, och hjälper dem att utveckla en konkret plan för att övervinna dessa hinder. Under behandlingen använder terapeuten olika tekniker för att uppmuntra klienten att utforska sina känslor, tankar och övertygelser om förändring, och stödjer klienten i att hitta sina egna lösningar på sina problem.

 

Samtalsterapi
Fördelarna med samtalsterapi kan vara många. För det första kan det ge personen en trygg plats att utforska och uttrycka sina känslor utan att dömas eller kritiserade. Samtalsterapi kan också hjälpa till att förbättra kommunikationen och relationerna med andra människor, och kan öka självmedvetenheten och självkänslan. Andra fördelar inkluderar att det kan hjälpa personen att hantera stress, lindra symtom på ångest eller depression, och hjälpa till att lösa problem eller fatta beslut.

 

Beteendeterapi

Beteendeterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra oönskade beteenden och tankemönster genom att lära patienter nya och hälsosamma beteenden och att bryta negativa tankemönster. Beteendeterapi baseras på idén att vårt beteende påverkas av våra tidigare erfarenheter och att dessa erfarenheter kan ändras genom att vi lär oss nya färdigheter och beteenden.

 

"Själen behöver mer utrymme än kroppen"